Künye

Genç Bürokrat Dergisi Adına

İMTİYAZ SAHİBİ
Mehmet İRMEŞE

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Hazar OLCAY

GENEL YAYIN YÖNETMENİ
Yasemin Bekar

HABER MÜDÜRÜ
Aslı ÖZAYDIN

MUHABİR
Buse ÇETİNER

TASARIM
Abdullah Fırat Süslü

irm pusula